วันเสาร์, มิถุนายน 10, 2023

ประวัติ น็อต วิศรุต-รู้หรือไม่ ?

1:รู้หรือไม่ ?

⚖️"เธมิส"(Themis)

▪️เป็นธิดาของไกอา(Gaia)มหาเทพีแห่งพื้นพสุธากับเทพเจ้าแห่งผืนฟ้ายูเรนัสหรืออูรานอส(Uranus/Ouranos)และยังเป็นชายาองค์หนึ่งของซูส(Zeus)เทพสูงสุดผู้ปกครองยอดเขาโอลิมปัส 

▪️เทพีเธมิสเป็นทั้งเทพีแห่งกฎหมายความยุติธรรมข้อบังคับศักดิ์สิทธิ์และจารีตประเพณีรูปลักษณ์อันโด่งดังของเธอ(ที่รู้จักกันในนามLadyJustice)คือการถือตราชูในมือข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งกำดาบบนใบหน้ามีผ้าปิดตาคาดไว้ 

▪️ความหมายของการถือตราชูคือความเที่ยงธรรมต่อข้อเท็จจริงทั้งหลาย

▪️ความหมายของการถือดาบคือความเด็ดขาดและอำนาจในการพิพากษา

▪️ส่วนความหมายของผ้าปิดตาคือการปราศจากอคติ

2:รู้หรือไม่ ?

🏹"ธันวาคม"(December)

▪️มาจากรากศัพท์ละตินคำว่าDecemแปลว่าสิบเพราะนี่คือเดือนที่สิบซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายตามปฏิทินโรมันโบราณ

▪️ในชื่อเดือนของไทยธันวาคม คือธนู(ธนู)+อาคมแปลว่าการมาถึงของราศีธนู

3:รู้หรือไม่ ?

🌾"ดิมีเทอร์"( Demeter)

ดีมิเตอร์หรือในภาษาโรมันว่า“ซีเรส-Ceres”เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรรมและธรรมชาติ

▪️เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรรมและธรรมชาติเป็นธิดาองค์ที่2ของโครนัส(Cronus)และรีอา(Rera)นางเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และการเก็บเกี่ยวนางมักจะปรากฏตัวพร้อมกับดอกไม้ผลไม้และเมล็ดธัญญาหาร

▪️ต่อมาได้เป็นชายาของเทพซูส(Zeus)และมีธิดาคือเพอร์เซโฟเนเทพธิดาแห่งฤดูใบไม้ผลิเมื่อเพอร์เซโฟเน่(Persephone)ถูกฮาเดส(Hedes)จับตัวไปนางโศรกเศร้ามากพืชผลไม่ผลิดอกงอกงามนั่นก็คือต้นกำเนิดของฤดูหนาว

▪️เชื่อกันว่านางได้สอนให้ชาวกรีกโบราณรู้จักศิลปะของการปลูกพืชผลเพื่อพวกเขาจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการเพาะปลูกและมีอารยธรรมขึ้นมาชาวกรีกจึงยกย่องให้พระนางเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรรมและอารยธรรมนอกจากนี้ยังเป็นเทพีผู้รักษากฎหมายศักดิ์สิทธิ์และวัฎสังสาร

4:รู้หรือไม่ ?

⚖"ตุลาคม"(October)

    ▪️ตามปฏิทินโรมันโบราณเป็นเดือนที่แปดมาจากรากศัพท์ละตินคำว่าOctoที่แปลว่าแปดแต่เดือนตุลาคมก็มีเรื่องเล่าน่าสนใจกล่าวคือเมื่อโรมันเปลี่ยนมาใช้ระบบปฏิทินสิบสองเดือนพวกเขาพยายามเปลี่ยนชื่อของเดือนนี้ตามกษัตริย์โรมันหลายพระองค์แต่ก็ไม่ลงตัวสักที

    ▪️สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้ชื่อOctoberเหมือนเดิมนอกจากนี้ในอังกฤษโบราณพวกเขายังเรียกชื่อของเดือนนี้ว่าWinmonathซึ่งแปลว่าเดือนแห่งไวน์รวมถึงเรียกว่าWinterfyllethหรือจันทร์เต็มดวงฤดูหนาวเพราะมองว่าจันทร์เต็มดวงคือสัญลักษณ์การเริ่มต้นของฤดูหนาวเนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เริ่มมีหิมะและลมพัดแรงนั่นเอง

    ▪️ในชื่อของไทยตุลาคม คือตุล(ตาชั่งตราชู)+อาคมแปลว่าการมาถึงของราศีตุล

5:รู้หรือไม่ ?

🔥"เฮสเทีย"(Hestia)

▪️เทพีแห่งการครองเรือนเทพีแห่งเตาไฟเป็นเทพีที่สำคัญพระองค์หนึ่งและทรงสิริโฉมงดงามและเป็นตัวอย่างที่ดีต่ออิสตรีทั่วไปในการถือครองพรหมจรรย์นางไม่มีพระสวามีถึงจะเคยถูกตามตื้อจากเทพโพไซดอนและเทพอะพอลโลก็ตาม

▪️นางอยู่แต่หน้าเตาไฟที่รุ่งโชติช่วงนางยังเป็นพี่คนโตแห่งเทพซีอุสอีกด้วย เทพีเฮสเทียเป็นเทพเจ้าที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากองค์หนึ่งเพราะชาวกรีกเชื่อว่านางได้ทอดทิ้งความสุขสบายลงจากเขาโอลิมปัสมาสถิตคุ้มครองผู้คนโดยประทับในเตาผิงไฟในแต่ละบ้านเรือน

▪️ชาวกรีกจึงมีความเชื่อว่าเทพีจะเป็นเทพคุ้มครองบ้านเรือนเวลามีเด็กแรกเกิดเกิดขึ้นในบ้านผู้เป็นพ่อจะนำบุตรของตนมายังหน้าเตาผิงเพื่อให้เทพีรับรู้ว่ามีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นแล้วและให้พระองค์เมตตาคุ้มครองบุตรของตนซึ่งรูปลักษณ์ของพระเทพีคือไฟในเตาผิงนั้น